Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ocalony - interpretacja

Geneza utworuUtwór wchodzi w skład nawiązującego do
Zobacz całość tekstu
Sytuacja lirycznaPodmiotem lirycznym wiersza jest dwudziestoczteroletni młodzieniec, któremu udało się przetrwać  wojnę. Młody wiek sugeruje, że należy on do pokolenia Kolumbów (rocznik 1921) i właśnie na „czas pogardy” przypadł moment jego dojrzewania, szukania własnej
Zobacz całość tekstu
InterpretacjaWiersz „Ocalony” Tadeusza Różewicza jest swego rodzaju analizą stanu umysłu człowieka doświadczonego przez okrucieństwo II wojny światowej.

Podmiot liryczny wiersza w pierwszej strofie przedstawia się, mówiąc: „Mam dwadzieścia cztery lata / ocalałem / prowadzony na rzeź”. Choć jest jeszcze bardzo młody życie sprawiło, że zamiast przeżywać pierwszą miłość, beztroskie lata młodzieńcze, przyszło mu szybko dorosnąć.

Podmiot liryczny, używając słowa „rzeź”, sprowadza siebie i nielicznych, podobnie jak on ocalałych, do roli bydła, które nie ma żadnego wpływu na swój los i jedynie dzięki przypadkowi zostaje ocalone przed śmiercią. Jednak samo pozostanie przy życiu oznacza dla podmiotu lirycznego jedynie fizyczny byt, gdyż dusza i umysł zostały trwale okaleczone. Podmiot liryczny doświadczył tylu okropieństw, że świat, który znał przed wybuchem wojny, odszedł w przeszłość. Wartości, w które kiedyś wierzył, takie jak cnota, prawda, piękno i męstwo, stały się tylko pustymi wyrazami, które nie różnią się od występku, kłamstwa, brzydoty i tchórzostwa. Człowiek pełen ideałów w czasie wojny zamienia się w cynicznego mordercę.

Wojna jest dla podmiotu lirycznego kwintesencją zła tkwiącego w świecie. Zniszczyła w nim wszystko, w co wierzył,
Zobacz całość tekstu
Opis podmiotu i przedmiotu lirycznego

Przedmiotem wypowiedzi poetyckiej jest ślad, jaki pozostawia wojna w ludzkiej psychice. Podmiot liryczny, były żołnierz, choć wojna już jakiś czas temu się skończyła, nadal przeżywa jej koszmar. Nie potrafi już cieszyć się

Zobacz całość tekstu